ABOUT US

Hongthong Transport

บริษัท หงษ์ทองทรานสปอร์ต จำกัด

With 30 years of expertise

บริษัทให้บริการเช่ารถบัสปรับอากาศ บริษัทได้ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน 2530 ได้ก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลากว่า 30 ปี โดยเติบโตจากบริษัทเล็กๆ ที่มีรถเพียงไม่กี่คัน มาวันนี้ บริษัท หงษ์ทองทรานสปอร์ต จำกัด กลายเป็นบริษัทรถบัสนำเทียวอันดับต้น ๆ ของประเทศ โดยมีจำนวนรถบัสมากกว่า 200 คัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กว่า 30 ปีที่ดำเนินงาน บริษัทดำเนิน ธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในงานบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด บริษัทได้พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถพร้อมจะ ให้คำปรึกษาและบริการกับลูกค้า